KRÓTSZY CZAS USPRAWNIANIA, WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

Robotyka w nowoczesnej neurorehabilitacji

Jako pierwszy ośrodek w Polsce południowo-wschodniej umożliwiamy pacjentom korzystanie z najnowocześniejszych urządzeń rehabilitacyjnych, wykorzystujących zaawansowane technologie informatyczne i robotyczne. Rozwiązania te wspierają w znaczący sposób skomplikowany proces fizjoterapii i stanowią dla pacjenta pomoc w dochodzeniu do normalnego funkcjonowania i sprawności ruchowej.

Urządzenia w fizjoterapii kończyny dolnej

Vibramoov

Innowacyjne urządzenie wykorzystujące do terapii zogniskowaną wibrację

Stół do pionizacji

BTS Anymov – nowoczesny, zrobotyzowany stół, wykorzystywany do pionizacji

Robogait

Wykorzystujący zaawansowane technologie robot stacjonarny, używany do reedukacji chodu

Egzoszkielet

EKSO NR – przenośny bioniczny szkielet zewnętrzny, stosowany do terapii chodu oraz odtwarzania utraconych funkcji nerowowomięśniowych

Zebris

Bieżnia rehabilitacyjna z systemem do treningu wirtualnego i rzeczywistości wirtualnej Rehawalk

Alfa

Nowoczesna platforma stabilometryczna

60%

Aż u ponad 60% wszystkich pacjentów hospitalizowanych w oddziałach neurologicznych można zaobserwować dysfunkcję w obrębie chodu.

Urządzenia w fizjoterapii kończyny górnej

Vibramoov

Innowacyjne urządzenie wykorzystujące do terapii zogniskowaną wibrację

Tyrostation + Edero

Stacja robocza pozwalająca na efektywną terapię kończyny górnej, wraz z intuicyjnym w obsłudze systemem podtrzymania ręki

Pablo

Kompaktowy, przenośny zestaw do oceny i rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniami funkcji motorycznych i kognitywnych

80%

Pomimo interdyscyplinarnego podejścia, aż 80% pacjentów opuszcza szpital z ograniczoną funkcją kończyny górnej.