Wyspecjalizowany ośrodek
rehabilitacyjno-opiekuńczy

DONUM CORDE to nowoczesny ośrodek opiekuńczo- rehabilitacyjny, gdzie przyjmujemy Pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi, m.in.: po urazach, udarach niedokrwiennych i krwotocznych, a także po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych. W ośrodku istnieje możliwość skorzystania ze specjalistycznych konsultacji lekarskich, a także diagnostyki dostępnej w ośrodku.

Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej

Specjalizujemy się w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, geriatrycznej i ogólnoustrojowej. Nasz ośrodek posiada kompleksowe wyposażenie w aparaturę medyczną, a także nowoczesne technologie, na przykład: Robogait (lokomat), Egzoszkielet Ekso NR, Vibramoov, stół do pionizacji BTS Anymov, Platforma Alfa, Galileo system do mikropolaryzacji/ QEEG i wiele innych. W terapii Pacjentów wykorzystujemy również technologię C- EYE (cyber-oko).

Dzięki innowacyjnym urządzeniom w ośrodku DONUM CORDE dokonujemy wstępnej diagnostyki Pacjentów do dalszej opieki i rehabilitacji.

Na oddziałach dostępna jest całodobowa opieka medyczna wraz ze specjalistyczną aparaturą, mającą zastosowanie u pacjentów w różnym stanie klinicznym, uwzględniając również mechaniczną wentylację Pacjentów, żywienie dojelitowe wraz z leczeniem oraz inne zapotrzebowanie Pacjentów.

Centrum Rehabilitacji

Łączymy profesjonalne usługi z zakresu rehabilitacji z pobytem w nowoczesnym i przyjaznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Tutaj pacjenci realizują podstawowy pobyt opiekuńczo leczniczy, ale także indywidualny proces fizjoterapeutyczny, połączony z całodobową opieką medyczną i pielęgnacyjną.

Na bardzo dobre wyniki rehabilitacji wpływają także indywidualnie dobrana dieta oraz szereg możliwości korzystania z różnego typu zajęć terapeutycznych, czy warsztatów.

W przywracaniu zdrowia pacjentów korzystamy z najnowocześniejszego dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, który pod nadzorem doświadczonych specjalistów potrafi zapewnić zdumiewające efekty.

Centrum Rehabilitacji

Całodobowa Opieka Medyczna

To doskonale wyposażony odział opiekuńczo-leczniczy, gdzie sprawowana jest całodobowa opieka opieka medyczna nad pacjentami niesamodzielnymi, najczęściej po zabiegach chirurgicznych, wypadkach, udarach i innych zdarzeniach, które utrudniają lub wykluczają normalne funkcjonowanie.

Podopieczni oddziału mogą liczyć na całodobową pomoc interdyscyplinarnego zespołu: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i psychologów.

Nie boimy się trudnych wyzwań, dlatego trafiają do nas pacjenci po udarach, urazach neurologicznych, ciężkim przebiegu COVID-19 i pacjenci geriatryczni, którzy oprócz pomocy medycznej znajdują u nas ukojenie i pocieszenie.

Opieka Medyczna

Cel działania

POMAGAMY W TRUDNYCH PRZYPADKACH

Jako ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy DONUM CORDE realizujemy świadczenia medyczne w postaci kompleksowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi.

  • Po udarach i wylewach
  • Po urazach w przypadku nieszczęśliwych wypadków
  • Po zabiegach chirurgicznych
  • Po hospitalizacji
  • Po urazach, zabiegach ortopedycznych
  • Z dysfunkcjami ruchu
  • Przy braku samodzielności np. pacjenci geriatryczni
  • W ciężkim ogólnym stanie zdrowia – wymagający całodobowej opieki
  • Po przebytej chorobie covid-19

Nasi pacjenci w trakcie pobytu w Donum Corde są pod stałą opieką interdyscyplinarnego zespołu medycznego, pod kierownictwem lekarza prowadzącego, który odpowiada za kontynuację leczenia w naszym Ośrodku.

Podopieczni placówki mogą skorzystać również z terapii zajęciowej i warsztatów psychologicznych, które pozwalają im podtrzymywać ich funkcje poznawcze i utrzymać wysoki poziom motywacji oraz dobre samopoczucie. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z lekarskiej konsultacji specjalistycznej, a także indywidualnej terapii neurologopedycznej lub zajęć fizjoterapeutycznych, po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.

Na oddziale do dyspozycji pacjentów jest również dodatkowy asortyment aparatury medycznej, dzięki któremu lekarz może kompleksowo zdiagnozować pacjenta w ramach konsultacji specjalistycznych. Posiadamy między innymi: aparat ultrasonograficzny, elektrokardiograf, kardiomonitory oraz specjalistyczne podnośniki poprawiające komfort w trakcie sprawowanej opieki.

Donum Corde w obiektywie