Rehabilitacja Dorosłych

DONUM CORDE Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej to nowoczesny ośrodek medyczny, prowadzący kompleksową rehabilitację dorosłych – stacjonarnie i ambulatoryjnie.

Innowacyjne i profesjonalne podejście do każdego pacjenta, zapewniające mu indywidualniedopasowany program usprawniania, który jest uzupełniony o zastosowanie nowoczesnych technologii przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Wykwalifikowana kadra medycznaumożliwia pomoc pacjentom w stanie ostrym, bezpośrednio po wypisie ze szpitala oraz w stanie przewlekłym po urazie, czy incydencie chorobowym. Rehabilitacja pacjentów dorosłych prowadzona jest zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów, gdzie konsultacje dostępne są w ośrodku; lekarzy dyżurnych, fizjoterapeutów, logopedy, psychologa i pozostałych członków interdyscyplinarnego zespołu, pielęgniarek i ratowników medycznych zapewniając kompleksowość działań dla Pacjenta.

Rehabilitacja dorosłych – stacjonarnie lub ambulatoryjnie, przeprowadzana jest w warunkach oddziału opiekuńczo-leczniczego pod ścisłą kontrolą wykwalikowanego personelu (lekarzy, rehabilitantów oraz ratowników). Jest ona przeznaczona przede wszystkim do tej grupy pacjentów, którzy potrzebują całodobowej opieki medycznej, a nie tylko samego usprawnienia. Na rehabilitację tego typu może zostać skierowany pacjent kontynuujący leczenie lub z różnych względów niesamodzielny. Rehabilitacja w systemie stacjonarnym przeprowadzana jest często w następstwie przebytego udaru, a także bezpośrednio po urazach, nagłych zatrzymaniach krążenia, operacjach lub innych przypadkach powodujących taką potrzebę.

Rehabilitacja dorosłych
Rehabilitacja dorosłych

Metody terapeutyczna

Na sukces Pacjenta w procesie rehabilitacji dorosłych składa się wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze dobrana indywidualna terapia. W centrum rehabilitacji Donum Corde oferujemy wiele metod, znanych i cenionych na całym świecie, zarówno w usprawnianiu Pacjentów neurologicznych, jak i ortopedycznych.

Koncepcja Bobath – jest to wiodąca metoda, w której głównym założeniem jest doprowadzenie pacjenta do maksymalnej samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego. Zgodnie z koncepcją dąży się do torowania u Pacjenta prawidłowego napięcia mięśniowego i hamowania odruchów patologicznych oraz nauki prawidłowych wzorców ruchu.

Kinezjologia rozwojowa wg Vojty u Dorosłych z zaburzeniami ruchowymi – metoda ta polega na wyzwalaniu poprzez stymulacji określonych stref na ciele Pacjenta prawidłowych reakcji mięśniowych nazywanych odruchową lokomocją.

PNF – (proprioceptive neuromuscular facilitation) jest to metoda, która polega na torowaniu określonych wzorców ruchu. Dzięki dostarczaniu przez wzorce ruchowe wyraźnych informacji do mózgu następuje uruchomienie mechanizmów odtwarzania lub poprawy kontroli motorycznej (tj. mobilności, stabilności, zręczności i koordynacji), dzięki czemu możliwe jest przywracanie utraconej funkcji ruchowej.

Terapia Bazalna – jest metodą, która ma za zadanie dostarczenie Pacjentowi utraconych doświadczeń m.in. w zakresie poruszania się oraz komunikacji z otoczeniem. Jest to koncepcja terapeutyczna które określa całościowe podejście do Pacjenta z uszkodzeniem układu nerwowego m.in. stymulacji czucia powierzchownego oraz głębokiego, pozycjonowania, transferów, komunikacji i wielu innych aspektów.

Suche igłowanie – jest inwazyjną techniką stosowaną przez fizjoterapeutów, która wykorzystuje cienką nitkowatą igłę do penetracji skóry i stymulowania leżących poniżej mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, tkanki mięśniowej w celu leczenia bólu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego i zaburzeń ruchowych. W tej metodzie wykorzystujemy igły, które wykorzystywane są również w akupunkturze (takie igły uniemożliwiają iniekcji).

Nasza oferta skierowana jest głównie do pacjentów:

 • po udarze mózgu
 • z chorobą Parkinsona
 • ze stwardnieniem rozsianym
 • po urazach czaszkowo-mózgowych
 • w stanie minimalnej świadomości
 • wentylowanych mechanicznie
 • po urazach rdzenia kręgowego
 • z uszkodzeniami nerwów obwodowych
 • z polineuropatią
 • z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych
 • po wypadkach komunikacyjnych
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami onkologicznymi
 • z problemami wieku starszego (upadki oraz ograniczenie mobilności)
 • przed i po zabiegach operacyjnych (operacje kręgosłupa, wymiana stawu biodrowego, kolanowego)

Wyposażenie

Osoby zainteresowane rehabilitacją dorosłych – stacjonarnie w Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej, zapraszamy do kontaktu.  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej
Budy Głogowskie 835 B
36-060 Głogów Małopolski

Centrum Rehabilitacji Stacjonarnej

Rehabilitacja dorosłych stacjonarnie w obiektywie