Rehabilitacja Dorosłych

DONUM CORDE Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej to nowoczesny ośrodek medyczny, prowadzący kompleksową rehabilitację dorosłych – stacjonarnie i ambulatoryjnie.

Innowacyjne i profesjonalne podejście do każdego pacjenta, zapewniające mu indywidualniedopasowany program usprawniania, który jest uzupełniony o zastosowanie nowoczesnych technologii przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Wykwalifikowana kadra medycznaumożliwia pomoc pacjentom w stanie ostrym, bezpośrednio po wypisie ze szpitala oraz w stanie przewlekłym po urazie, czy incydencie chorobowym. Rehabilitacja pacjentów dorosłych prowadzona jest zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów, gdzie konsultacje dostępne są w ośrodku; lekarzy dyżurnych, fizjoterapeutów, logopedy, psychologa i pozostałych członków interdyscyplinarnego zespołu, pielęgniarek i ratowników medycznych zapewniając kompleksowość działań dla Pacjenta.

Rehabilitacja dorosłych – stacjonarnie lub ambulatoryjnie, przeprowadzana jest w warunkach oddziału opiekuńczo-leczniczego pod ścisłą kontrolą wykwalikowanego personelu (lekarzy, rehabilitantów oraz ratowników). Jest ona przeznaczona przede wszystkim do tej grupy pacjentów, którzy potrzebują całodobowej opieki medycznej, a nie tylko samego usprawnienia. Na rehabilitację tego typu może zostać skierowany pacjent kontynuujący leczenie lub z różnych względów niesamodzielny. Rehabilitacja w systemie stacjonarnym przeprowadzana jest często w następstwie przebytego udaru, a także bezpośrednio po urazach, nagłych zatrzymaniach krążenia, operacjach lub innych przypadkach powodujących taką potrzebę.

Rehabilitacja dorosłych

Nasza oferta skierowana jest głównie do pacjentów:

 • po udarze mózgu
 • z chorobą Parkinsona
 • ze stwardnieniem rozsianym
 • po urazach czaszkowo-mózgowych
 • w stanie minimalnej świadomości
 • wentylowanych mechanicznie
 • po urazach rdzenia kręgowego
 • z uszkodzeniami nerwów obwodowych
 • z polineuropatią
 • z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych
 • po wypadkach komunikacyjnych
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • ze schorzeniami onkologicznymi
 • z problemami wieku starszego (upadki oraz ograniczenie mobilności)
 • przed i po zabiegach operacyjnych (operacje kręgosłupa, wymiana stawu biodrowego, kolanowego)

Wyposażenie Centrum Rehabilitacji Dorosłych Donum Corde

ARMEO POWER

Armeo Power to urządzenie do zrobotyzowanej terapii kończyny górnej. Głównym jego elementem jest orteza (egzoszkielet), która odciąża ramię i wspomaga lub zastępuje jego ruch w trójwymiarowej przestrzeni. Pacjent wykonuje terapię z wykorzystaniem biofeedbacku. Urządzenie przeznaczone jest dla pacjentów, którzy utracili całkowicie zdolność poruszania kończyną górną lub jest onaznacznie ograniczoną w wyniku uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego.

Nowoczesna Rehabilitacja - Armeo

STÓŁ DO PIONIZACJI ERIGO PRO z Funkcjonalną Elektrostymulacją (FES)

Erigo to nowoczesny stół do pionizacji firmy Hocoma. Erigo zapewnia wczesną pionizację pacjenta z jednoczesną stymulacją fizjologicznego ruchu kroczenia. Erigo umożliwia cykliczne obciążenie oraz ruch nóg, przeciwdziałające negatywnym efektom długotrwałego leżenia. Urządzenie ERIGO umożliwia również prowadzenie funkcjonalnej elektrostymulacji mięśni podczas chodu.

STÓŁ DO PIONIZACJI ERIGO PRO z FunkcjonalnąElektrostymulacją (FES)

ROBOGAIT

Robogait to zaawansowany stacjonarny robot, służący do reedukacji chodu. Umożliwia on wykonywanie treningów na bieżni, z uwzględnieniem prawidłowego cyklu i wzorca chodu, jak również z zastosowaniem dynamicznego odciążania. Urządzenie dedykowane jest pacjentom po urazach rdzenia kręgowego, mózgu, z udarem, a także z innymi schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.

Nowoczesna rehabilitacja ROBOGAIT

STÓŁ DO PIONIZACJI BTS Anymoov

BTS Anymov to nowoczesny, zrobotyzowany stół wykorzystywany do pionizacji pacjentów. Urządzenie pozwala na wykonywanie powtarzalnego treningu poprzez zintegrowany system kroczenia i umożliwia prowadzenie aktywnej pionizacji na wczesnym etapie usprawniania pacjentów z różnego rodzaju schorzeniami neurologicznymi.

STÓŁ DO PIONIZACJI BTSAnymoov

PABLO Tyromotion

PABLO Tyromotion to urządzenie do interaktywnej diagnostyki i terapii kończyny górnej zbiofeedbackiem. Umożliwia przeprowadzenie dokładnej diagnostyki zakresów ruchu, siły mięśniowej oraz różnych rodzajów chwytu. System zapewnia możliwość przeprowadzania ćwiczeń ruchowych doskonalących prace kończyn górnych

PABLO Tyromotion

BIEŻNIA ZERBRIS – Rehabilitacja dorosłych

Bieżnia rehabilitacyjna h/p cosmos Zebris to unikatowy zestaw pozwalający na obiektywną ocenę oraz trening chodu z zastępczą informacją zwrotną, na podstawie rejestrowanych sił reakcji podłoża. Obiektywna ocena i trening dotyczą czynności statycznych (np. stanie swobodne) lub dynamicznych (np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg). Zasada działania platformy oparta jest o matrycę czujników rejestrujących obciążenie przypadające na powierzchnię.

BIEŻNIA ZERBRIS

EGZOSZKIELET NR z Funkcjonalną Elektrostymulacją (FES)

Egzoszkielet Medyczny Ekso NR jest przenośnym bionicznym szkieletem, stosowanym do terapii chodu oraz odtwarzania utraconych funkcji nerwowo-mięśniowych u pacjentów z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych. Moduł FES, który jest kompatybilny z urządzeniem umożliwia funkcjonalną elektrostymulację w celu jeszcze intensywniejszego pobudzenia układu mięśniowego oraz nerwowego w trakcie chodu.

EGZOSZKIELET NR z Funkcjonalną Elektrostymulacją (FES)

VIBRAMOOV PRO – rehabilitacja dorosłych

Vibramoov to urządzenie wykorzystujące do terapii zogniskowaną wibrację. Dzięki stymulacji układu nerwowego za pomocą systemu 12 sensorów daje ono odczucie wirtualnego ruchu, może wywołać mimowolny chód, a także utrzymuje połączenia sensoryczno-motoryczne. Vibramoov przeznaczony jest dla pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi, problemami ortopedycznymi, a także zmianami związanymi z procesami starzenia się.

Egzoszkielet Ekso NR

PLATFORMA STABILOMETRYCZNA ALFA

Alfa to platforma stabilometrycznado diagnostyki i rehabilitacji. Platforma Alfa umożliwia trening wychyleń ciała w płaszczyźnie strzałkowej oraz czołowej w celu poprawy równowagi i koordynacji u pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.

PLATFORMA STABILOMETRYCZNA ALFA

VIBRAMOOV PHYSIO

Vibramoov Physio to mniejsza wersja Vibramoov PRO. Umożliwia on m.in. manualną stymulację poszczególnych mięśni lub stref na ciele pacjenta celu m.in. pobudzenia czucia głębokiego, redukcji spastyczności mięśni, redukcji bólu oraz pobudzenia mięśni do pracy.

VIBRAMOOV PHYSIO

PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEEO

Jest innowacyjną platformą wykorzystywaną do wibroterapii całego ciała. Trening przeprowadzony na urządzeniu ma na celu stymulację nerwowo-mięśniową wskutek naśladowania ruchów występujących we wzorcu ludzkiego chodu. Zastosowanie tego rozwiązania wpływa pozytywnie na: siłę mięśniową, zakres ruchomości stawów, układ kostny, procesy równoważne i koordynacyjne, dostarcza doznań proprioceptywnych a także wpływa pozytywnie na funkcje układu krążenia bez jego znacznego obciążania.

PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEEO

C-EYE PRO – Rehabilitacja dorosłych 

Cyber Oko to urządzenie wykorzystujące technologie śledzenia wzroku do diagnostyki, terapii i rehabilitacji.  Stosowane jest jako sposób aktywnej terapii funkcji poznawczych oraz alternatywnej komunikacji. Dzięki urządzeniu możemy prowadzić terapię widzenia, terapię pedagogiczną oraz poznawczą. C-eye pozwala ocenić m.in stan emocjonalny, wykonać test świadomości u pacjenta neurologicznego, daje możliwość komunikacji tekstowej, obrazkowej oraz aktywności rozrywkowej.

C-EYE PRO

INDIBA

INDIBA ACTIV to opatentowana, całkowicie bezpieczna i klinicznie sprawdzona technologia regeneracji tkanek. To jedyna na świecie technologia wykorzystująca System Proionic. Fale radiowe o natężeniu 448 kHz powodują modyfikację przenikania membrany komórkowej, przyśpieszają metabolizm oraz zapotrzebowanie na tlen. Dzięki czemu dochodzi do szybszej redukcji stanu zapalnego, obrzęków, dolegliwości bólowej oraz przyśpieszenia regeneracji tkanek.

INDIBA

MIKROPOLARYZACJA SOOMA tDCS

SoomatDCS to urządzanie umożliwiające przeprowadzenie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym. Terapia tDCS wykorzystujestymulacę mózgu prądem stałym. Stymulować można m.in. korę ruchową, somatosensoryczną, wzrokową i przedczołową, które odpowiadają za funkcje ruchowe i poznawcze.Mikropolaryzację stosuje się w przypadku chorych z uszkodzeniami mózgowia lub innymi zaburzeniami neurologicznymi–między innymi z udarami mózgu, afazją, urazami rdzenia kręgowego lub kręgosłupa, czy mózgowym porażeniem dziecięcym.

MIKROPOLARYZACJA SOOMA tDCS

FANGO

Fango to specjalna mieszanka pyłu wulkanicznego oraz parafiny, która ma właściwości długiego utrzymywania ciepła. Okłady fango stosuje się w celu redukcji napięcia mięśniowego oraz dolegliwości bólowych.

Fango

FALA UDERZENIOWA

Fala uderzeniowa to nieinwazyjna metoda fizykoterapeutyczna, która wykorzystuje energię z fali akustycznej w leczeniu schorzeń. Wskazaniami do terapii falą uderzeniową są m. in. przewlekłe bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów, ostrogi piętowe, łokieć tenisisty, ból barku czy zapalenie ścięgien. Fala uderzeniowa ma działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne.

Fala uderzeniowa

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA

Krioterapia jest metodą leczniczą, której istotą jest schładzanie powierzchni ciała niską temperaturą (wytwarzaną z wykorzystaniem ciekłego azotu). W takich warunkach dochodzi do przyspieszenia krążenia krwi (odbywa się to nawet czterokrotnie szybciej), co pomaga przyśpieszyć redukcję bólu oraz stanu zapalnego.

Krioterapia miejscowa

BASEN – Rehabilitacja dorosłych

Donum Corde dysponuje własnym basenem gdzie realizowana jest indywidualna bądź grupowa terapia w wodzie. Rehabilitacja w basenie zmniejsza obciążenie stawów, budują siłę mięśni, pomagają zwiększyć zakres ruchu w stawach i zmniejszyć ewentualny obrzęk. Rehabilitacja w wodzie może poprawić postawę i stabilność ciała. Ten rodzaj rehabilitacji jest doskonałą opcją w przypadkach, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na korzystanie z innych form ćwiczeń i jest dobrym uzupełnieniem innych treningów.

BASEN do rehabilitacj
Rehabilitacja dorosłych

Metody terapeutyczna Rehabilitacja Dorosłych

Na sukces Pacjenta w procesie rehabilitacji dorosłych składa się wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze dobrana indywidualna terapia. W centrum rehabilitacji Donum Corde oferujemy wiele metod, znanych i cenionych na całym świecie, zarówno w usprawnianiu Pacjentów neurologicznych, jak i ortopedycznych.

Koncepcja Bobath – jest to wiodąca metoda, w której głównym założeniem jest doprowadzenie pacjenta do maksymalnej samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego. Zgodnie z koncepcją dąży się do torowania u Pacjenta prawidłowego napięcia mięśniowego i hamowania odruchów patologicznych oraz nauki prawidłowych wzorców ruchu.

Kinezjologia rozwojowa wg Vojty u Dorosłych z zaburzeniami ruchowymi – metoda ta polega na wyzwalaniu poprzez stymulacji określonych stref na ciele Pacjenta prawidłowych reakcji mięśniowych nazywanych odruchową lokomocją.

PNF – (proprioceptive neuromuscular facilitation) jest to metoda, która polega na torowaniu określonych wzorców ruchu. Dzięki dostarczaniu przez wzorce ruchowe wyraźnych informacji do mózgu następuje uruchomienie mechanizmów odtwarzania lub poprawy kontroli motorycznej (tj. mobilności, stabilności, zręczności i koordynacji), dzięki czemu możliwe jest przywracanie utraconej funkcji ruchowej.

Terapia Bazalna – jest metodą, która ma za zadanie dostarczenie Pacjentowi utraconych doświadczeń m.in. w zakresie poruszania się oraz komunikacji z otoczeniem. Jest to koncepcja terapeutyczna które określa całościowe podejście do Pacjenta z uszkodzeniem układu nerwowego m.in. stymulacji czucia powierzchownego oraz głębokiego, pozycjonowania, transferów, komunikacji i wielu innych aspektów.

Suche igłowanie – jest inwazyjną techniką stosowaną przez fizjoterapeutów, która wykorzystuje cienką nitkowatą igłę do penetracji skóry i stymulowania leżących poniżej mięśniowo-powięziowych punktów spustowych, tkanki mięśniowej w celu leczenia bólu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego i zaburzeń ruchowych. W tej metodzie wykorzystujemy igły, które wykorzystywane są również w akupunkturze (takie igły uniemożliwiają iniekcji).

Osoby zainteresowane rehabilitacją dorosłych – stacjonarnie w Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej, zapraszamy do kontaktu.  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej
Budy Głogowskie 835 B
36-060 Głogów Małopolski

Centrum Rehabilitacji Stacjonarnej

Rehabilitacja dorosłych stacjonarnie w obiektywie