USŁUGI

Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej oferuje Pacjentom profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie rehabilitacji, świadczone przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, przy użyciu najnowocześniejszych technologii medycznych. Zapewniamy komfortowy pobyt, opiekę, miłą atmosferę i dostęp do wielu udogodnień. Wszystko to w przyjaznych, konkurencyjnych cenach.

Z uwagi na specyfikę kompleksowego procesu terapii, gros  usług oferowane są w postaci pakietów.

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

 • KONSULTACJA LEKARZA INTERNISTY
 • KONSULTACJA LEKARZA PULMONOLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA CHURIRGA
 • KONSULTACJA LEKARZA NEUROLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA NEUROCHIRURGA
 • KONSULTACJA LEKARZA REHABILITACJI MEDYCZNEJ
 • KONSULTACJA PSYCHOLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA ORTOPEDY
 • KONSULTACJA LEKARZA PSYCHIATRY
 • KONSULTACJA LEKARZA LARYNGOLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA NEFROLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA GASTROENTEROLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA UROLOGA
 • KONSULTACJA NEUROLOGOPEDY

REHABILITACJA

TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM SPECJALISTYCZNYCH METOD

 • TERAPIA PNF
 • TERAPIA BOBATH
 • TERAPIA MANUALNA
 • TERAPIA TKANEK MIĘKKICH
 • TERAPIA VOJTA DLA DOROSŁYCH
 • TERAPIA NEUROLOGICZNA
 • TERAPIA ORTOPEDYCZNA
 • TERAPIA GERIATRYCZNA
 • TERAPIA KARDIOLOGICZNA
 • TERAPIA PULMONOLOGICZNA
 • TERAPIA ONKOLOGICZNA
 • TERAPIA UROLOGICZNA
 • TERAPIA METODĄ HALLIWICK NA BASENIE
 • OSTEOPATIA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W REHABILITACJI

TERAPIA ROBOTYCZNA KOŃCZYN GÓRNYCH

TERAPIA ROBOTYCZNA KOŃCZYN DOLNYCH

 • PIONIZACJA Z WYKORZYTANIEM STOU Z FUNCKJĄ KROCZENIA ERIGO
 • PIONIZACJA Z WYKORZYTANIEM STOU Z FUNCKJĄ KROCZENIA ERIGO Z ELEKTROSTYMULACJĄ ZADANIOWĄ
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM ROBOTA STACJONARNEGO ROBGAIT
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM EGZOSZKIELETU
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM EGZOSZKIELETU Z FUNKCJONALNĄ ELEKTROSTYMULACJĄ
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM PROPRICEPTYWNEJ WIBRACJI – VIBRAMOOV
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIA ZEBRIS
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIA ALFA
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM PLTFORMY WIBRACYJNEJ GALILEO

NEUROTECHNOLOGIE W REHABILITACJI

 • QEEG – ILOSCIOWA ELEKTROENCEFALOGRAFIA MÓZGU – MAPOWANIE MÓZGU
 • NEUROFEEDBACK
 • MIKROPOLARYZACJA MGU
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM CYBER OKA

FIZYKOTERAPIA W REHABILITACJI

 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROSTYMULACJI ZADANIOWEJ
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM INDIBY
 • FANGO
 • GALWANIZACJA
 • JONOFOREZA
 • TENS
 • PRĄDY INTERFERENCYJNE
 • PRĄDY DIADYNAMICZNE
 • PRĄDY TRABERTA
 • ELEKTROSTYMULACJA
 • PRĄDY KOTZA
 • TONOLIZA
 • ULTRADŹWIĘKI
 • LASEROTERAPIA
 • LASER WYSOKOENERGETYCZNY
 • WIRÓWKA KKG
 • WIRÓWKA KKD
 • KRIOTERAPIA MIEJSCOWA
 • MAGNETRONIK
 • SOLLUX
 • MASAŻ PNEUMATYCZNY
 • FALA UDERZENIOWA

MASAŻ

 • MASAŻ CAŁOŚCIOWY 50′
 • MASAŻ LECZNICZY CZĘŚCIOWY 25′

USŁUGI DODATKOWE

 • KINESIOTAPING – MAŁA APLIKACJA
 • KINESIOTAPING – DUŻA APLIKACJA