USŁUGI

Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej oferuje Pacjentom profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie rehabilitacji, świadczone przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, przy użyciu najnowocześniejszych technologii medycznych. Zapewniamy komfortowy pobyt, opiekę, miłą atmosferę i dostęp do wielu udogodnień. Wszystko to w przyjaznych, konkurencyjnych cenach.

Z uwagi na specyfikę kompleksowego procesu terapii, gros  usług oferowane są w postaci pakietów.

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

 • KONSULTACJA LEKARZA INTERNISTY
 • KONSULTACJA LEKARZA PULMONOLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA CHURIRGA
 • KONSULTACJA LEKARZA NEUROLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA NEUROCHIRURGA
 • KONSULTACJA LEKARZA REHABILITACJI MEDYCZNEJ
 • KONSULTACJA LEKARZA ORTOPEDY
 • KONSULTACJA LEKARZA PSYCHIATRY
 • KONSULTACJA LEKARZA LARYNGOLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA NEFROLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA GASTROENTEROLOGA
 • KONSULTACJA LEKARZA UROLOGA

KONSULTACJE SPECJALISTÓW

 • KONSULTACJA PSYCHOLOGA
 • KONSULTACJA NEUROLOGOPEDY

REHABILITACJA

TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM SPECJALISTYCZNYCH METOD

 • REHABILITACJA PNF
 • REHABILITACJA BOBATH
 • REHABILITACJA MANUALNA
 • REHABILITACJA TKANEK MIĘKKICH
 • REHABILITACJA VOJTA DLA DOROSŁYCH
 • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
 • REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM METODY PNF
 • REHABILITACJA GERIATRYCZNA
 • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
 • REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA
 • REHABILITACJA ONKOLOGICZNA
 • REHABILITACJA UROLOGICZNA
 • REHABILITACJA METODĄ HALLIWICK NA BASENIE
 • OSTEOPATIA
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM METODY BOBATH
 • REHABILITACJA W TERAPII TKANEK MIĘKKICH

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W REHABILITACJI

TERAPIA ROBOTYCZNA KOŃCZYN GÓRNYCH

TERAPIA ROBOTYCZNA KOŃCZYN DOLNYCH

 • PIONIZACJA Z WYKORZYTANIEM STOU Z FUNCKJĄ KROCZENIA ERIGO
 • PIONIZACJA Z WYKORZYTANIEM STOU Z FUNCKJĄ KROCZENIA ERIGO Z ELEKTROSTYMULACJĄ ZADANIOWĄ
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM ROBOTA STACJONARNEGO ROBGAIT
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM EGZOSZKIELETU
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM EGZOSZKIELETU Z FUNKCJONALNĄ ELEKTROSTYMULACJĄ
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM PROPRICEPTYWNEJ WIBRACJI – VIBRAMOOV
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIA ZEBRIS
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIA ALFA
 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM PLTFORMY WIBRACYJNEJ GALILEO

NEUROTECHNOLOGIE W REHABILITACJI

 • QEEG – ILOSCIOWA ELEKTROENCEFALOGRAFIA MÓZGU – MAPOWANIE MÓZGU
 • NEUROFEEDBACK
 • MIKROPOLARYZACJA MGU
 • TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM CYBER OKA

FIZYKOTERAPIA W REHABILITACJI

 • REHABILITACJA Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROSTYMULACJI ZADANIOWEJ
 • REHABILITACJAZ WYKORZYSTANIEM INDIBY
 • FANGO
 • GALWANIZACJA
 • JONOFOREZA
 • TENS
 • PRĄDY INTERFERENCYJNE
 • PRĄDY DIADYNAMICZNE
 • PRĄDY TRABERTA
 • ELEKTROSTYMULACJA
 • PRĄDY KOTZA
 • TONOLIZA
 • ULTRADŹWIĘKI
 • LASEROTERAPIA
 • LASER WYSOKOENERGETYCZNY
 • WIRÓWKA KKG
 • WIRÓWKA KKD
 • KRIOTERAPIA MIEJSCOWA
 • MAGNETRONIK
 • SOLLUX
 • MASAŻ PNEUMATYCZNY
 • FALA UDERZENIOWA

MASAŻ

 • MASAŻ CAŁOŚCIOWY 50′
 • MASAŻ LECZNICZY CZĘŚCIOWY 25′

USŁUGI DODATKOWE

 • KINESIOTAPING – MAŁA APLIKACJA
 • KINESIOTAPING – DUŻA APLIKACJA