Psychologia

Zakres usług: DZIECI, OSOBY NIELETNIE, DOROŚLI, STACJONRANIE, AMBULATORYJNIE

Diagnostyka psychologiczna

W tej formie usługi istnieje opcja diagnozy Pacjenta o różne techniki wykonywanej pracy psychologa/ neuropsychologa. Rozpoznaje się potrzeby Pacjenta oraz częstotliwość konsultacji psychologicznych, terapii psychologa. Psycholog wykorzystuje w diagnozie dokumentację medyczną pacjenta z zewnątrz (historia choroby) oraz dzięki interdyscyplinarnej pracy zespołu medycznego wykorzystuje wiedzę i doświadczenia związane z Pacjentem, wymieniając różne możliwości u Pacjenta.

psycholog

Opinia psychologa/ neuropsychologa; zaświadczenia

Istnieje możliwość dodatkowej usługi w zakresie opiniowania Pacjenta. Mając na celu dobro pacjenta i rozszerzenie terapii oraz planu działania, ukazuje się możliwość opinii psychologa lub neuropsychologa. Ta forma opinii ma na celu wykazanie oceny obecnego stanu zdrowia psychicznego pacjenta. Psycholog wykazuje opinie w formie pisemnej, określając indywidualne terapie, przedstawia możliwości u Pacjenta, cele do osiągniecia. Zwraca uwagę nad systematyczną pracą w danym obszarze działania oraz proponuje rozwiązania, dostoswane do wykazywanego problemu u Pacjenta, mając za zadanie jego niwelowanie lub zmniejszanie oraz wykazuje możliwości związane z odbywaniem terapii, psychoterapii czy też konsultacji psychologicznych.

Konsultacje psychologiczne – indywidualne terapie

Psycholog prowadzi konsultacje psychologiczne jednorazowe lub w formie terapii psychologicznej, psychoterapii, psychoedukacji, a w działaności ośrodka istnieje opcja z zakresu psychodietetyki. Wykorzystując techniki swojej pracy, psycholog lub psychoterapeuta jest w stanie pracować z Pacjentem nawet w traumie. Rozpoznając potrzeby i ustalając cele terapii już na diagnostyce dba o poprawność wykonywanych konsultacji, pracując z pacjentem nad danym problemem. Kompleksowość działania ma miejsce w pracy z pozostałym interdyscyplinarnym zespołem medycznym, a przede wszystkim z lekarzem specjalistą z zakresu psychiatrii. Wsparcie farmakologiczne jest ujęte w planie działania Pacjenta i ukierunkowane na występujący problem terapeutyczny, a konsultacje lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii w połączeniu z odbywana terapią dają jeszcze większy zakres osiągania efektów w terapii.

psychologia

CYBER OKO W TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ PACJENTA

Do aspektu wartości dodanej trzeba dołożyć możliwość wykorzystania Cyber oka w terapii z Pacjentem. Psycholog wykorzystuje urządzenie po to, aby konsultacje psychologiczne miały efekt zwiększony u Pacjentów w różnym stanie klinicznym. C eye II PRO wykorzystuje się u Pacjentów bez kontaktu werbalnego na co dzień, ale także u Pacjentów utrzymujących taki kontakt, wtedy technologia wykorzystywana jest w inny sposób, na przykład nad pracą przy funkcjach poznawczych Pacjenta. W kontakcie ze specjalistą jest również możliwość objęcia psychoterapią najbliższych. Dedykowany obszar działania jest dla Pacjentów dorosłych i dzieci, z odpowiednim specjalistą.

psycholog dziecięcy

Konsultacje psychologiczne Pacjenta ambulatoryjnego

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem, istnieje opcja skorzystania z opcji Gabinetu Psychologa dla Pacjentów ambulatoryjnych. Cykliczne spotkania z psychologiem umożliwiają Pacjentowi, który dojeżdża do placówki, odbywanie konsultacji psychologicznych w warunkach dostoswanych do jego zapotrzebowania, a także umożliwia kontynuacje pracy nad występującym problemem. Pacjent może skorzystać z każdej formy terapii, również wykorzystując dostępną technologię także w formie ambulatoryjnej, a wymagane dokumenty będą dostępne dla niego po zawiadomieniu personelu o takiej potrzebie.

Osoby zainteresowane rehabilitacją dorosłych, dzieci – stacjonarnie w Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej
Budy Głogowskie 835 B
36-060 Głogów Małopolski

Centrum Rehabilitacji Stacjonarnej