Rehabilitacja dzieci

Wystąpienie potrzeby rehabilitacyjnej w populacji pediatrycznej (dzieci i młodzieży) stawia rodziców/opiekunów oraz otoczenie przed koniecznością sprawowania specjalistycznej opieki a także sprostaniu wyzwaniom rozwojowym. Istotnym elementem procesu terapeutycznego wspierającym rozwój w tej specyficznej grupie dzieci jest kompleksowa, interdyscyplinarna rehabilitacja. W rehabilitacji dzieci stacjonarnej oraz ambulatoryjnej dzieci i młodzieży w naszym ośrodku oferujemy kompleksowe podejście do usprawniania mające na celu dążenie do osiągnięcia maksymalnych możliwości rozwojowych. Proces terapeutycznych jest dobrany indywidualnie zarówno w kontekście potrzeb dziecka jak i jego rodziców/opiekunów.

Zaangażowanie rodzica w proces terapeutyczny oraz współpraca na linii rodzic-terapeuta-dziecko są kluczowe dla maksymalizowania efektów postępowania rehabilitacyjnego. Podczas pracy wielospecjalistycznego zespołu z pacjentem staramy się zadbać o komfort i dobre samopoczucie dziecka. Wykorzystując możliwości i zasoby naszego ośrodka dążymy do optymalnego rozwoju oraz samodzielności w sferze fizycznej, psychicznej oraz społecznej.

Rehabilitacja dzieci

Wyposażenie Centrum Rehabilitacji Dzieci Donum Corde

EGZOSZKIELET DZIECIECY MARSI BIONICS ATLAS 2030

EGZOSZKIELET DZIECIECY MARSI BIONICS ATLAS 2030 to robot do reedukacji chodu stosowany u dzieci. Jest to całościowe wypełnienie rehabilitacji przeprowadzanej u młodszych Pacjentów. wyjątkowa technologia sprawia, że Marsi Bionics ma szersze zastosowanie kliniczne niż inne egzoszkielety do rehabilitacji chodu. Zapewniamy optymalną fizjoterapię wielu schorzeń neurologicznych, które powodują zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Jedyny egzoszkielet pediatryczny w Polsce pozwoli zaproponować niepowtarzalną możliwość neurorehabilitacji w naszym ośrodku. Egzoszkielet jest wyposażony w ramę pomocniczą, aby
zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i dać dziecku poczucie samodzielnego chodzenia. Rama zapewnia fizjoterapeucie możliwość interakcji z pacjentem twarzą w twarz, bez konieczności stania za nim zatem wykorzystujemy ten czas poprzez zaangażowanie w zabawę!
Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem egzoszkieletu dziecięcego:

 • zmniejszenie przykurczów kończyn dolnych i regulacja napięcia mięśniowego
 • redukcja poziomu spastyczności
 • wzrost siły mięśniowej i aktywności dziecka
 • poprawa jakości życia i samooceny oraz czerpanie radości z przeprowadzanej rehabilitacji!

SALA DOŚWIADCZENIA ŚWIATA

Jest pomieszczeniem specjalnie zaplanowanym i wyposażonym w celu wyciszenia (relaksacji, ukojeniu, redukcji lęku i niepokoju) i wszechstronnej stymulacji zmysłów. Pobyt w sali doświadczenia świata jest formą wspierającą procesy terapeutyczne w zakresie zarówno motorycznym, jak i poznawczym. Jest terapią indywidualną, podczas której to dziecko decyduje o formie stymulacji jakiej będzie doświadczało (doznania: proprioceptywne, przedsionkowe, z czucia powierzchniowego, wzrokowe, węchowe bądź słuchowe).

Sala interaktywna dla dzieci

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nasz ośrodek dysponuje doskonale wyposażoną, ciekawie zaaranżowaną oraz przestronną salą integracji sensorycznej. Została ona zaplanowana tak, aby zaspokoić indywidualne potrzeby terapeutyczne wszystkich naszych pacjentów. Z myślą o wielozmysłowej stymulacji zadbaliśmy o sprzęty, które pozwolą nam kreować wiele ciekawych aktywności terapeutycznych, przez co proces postępowania fizjoterapeutycznego stanie się przyjemną zabawą. Właśnie poprzez zabawę, mali pacjenci będą ćwiczyć funkcję motoryczne (motorykę małą i dużą), równoważne, koordynacyjne, umiejętność planowania ruchu, orientację w schemacie swojego ciała oraz przestrzeni a także pozostałe zmysły. Dzięki tak zaaranżowanej powierzchni zmysły dziecka będą odpowiednio stymulowane, w celu usprawnienia ich funkcjonowania. Doskonałym uzupełnieniem sali integracji sensorycznej jest sala doświadczania świata, która pozwala nam na uzupełnienie niezbędnych stymulacji oraz chwilę relaksu po intensywnej pracy.

Sala integracji sensorycznej

BIEŻNIA ZERBRIS

Bieżnia rehabilitacyjna h/p cosmos Zebris to unikatowy zestaw pozwalający na obiektywną ocenę oraz trening chodu z zastępczą informacją zwrotną, na podstawie rejestrowanych sił reakcji podłoża. Obiektywna ocena i trening dotyczą czynności statycznych (np. stanie swobodne) lub dynamicznych (np. obciążenie podczas lokomocji: chód, bieg). Zasada działania platformy oparta jest o matrycę czujników rejestrujących obciążenie przypadające na powierzchnię.

Rehabilitacja dzieci bieżnia zebris

ROBOGAIT

Robogait to zaawansowany stacjonarny robot, służący do reedukacji chodu. Umożliwia on wykonywanie treningów na bieżni, z uwzględnieniem prawidłowego cyklu i wzorca chodu, jak również z zastosowaniem dynamicznego odciążania. Urządzenie dedykowane jest pacjentom po urazach rdzenia kręgowego, mózgu, z udarem, a także z innymi schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi.

rehabilitacja dzieci z ROBOGAIT

INDIBA

INDIBA ACTIV to opatentowana, całkowicie bezpieczna i klinicznie sprawdzona technologia regeneracji tkanek. To jedyna na świecie technologia wykorzystująca System Proionic. Fale radiowe o natężeniu 448 kHz powodują modyfikację przenikania membrany komórkowej, przyśpieszają metabolizm oraz zapotrzebowanie na tlen. Dzięki czemu dochodzi do szybszej redukcji stanu zapalnego, obrzęków, dolegliwości bólowej oraz przyśpieszenia regeneracji tkanek.

INDIBA

PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEEO

Jest innowacyjną platformą wykorzystywaną do wibroterapii całego ciała. Trening przeprowadzony na urządzeniu ma na celu stymulację nerwowo-mięśniową wskutek naśladowania ruchów występujących we wzorcu ludzkiego chodu. Zastosowanie tego rozwiązania wpływa pozytywnie na: siłę mięśniową, zakres ruchomości stawów, układ kostny, procesy równoważne i koordynacyjne, dostarcza doznań proprioceptywnych a także wpływa pozytywnie na funkcje układu krążenia bez jego znacznego obciążania.

Rehabilitacja dzieci Galilleo

DYACO

 

Profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna Dyaco 7.0T posiada możliwość treningu (chodu/biegu) zarówno w przód jak i w tył (bieg wsteczny). Bieżnia Dyaco 7.0T została zaprojektowana z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Podczas rehabilitacji wdrażamy poprawę chodu z obecnością fizjoterapeuty u małych Pacjentów. Ważne jest to, że możemy bieżnię ustawić według potrzeby najmłodszych i najbardziej wymagających pacjentów, tym samym weryfikując poprawność wykonywanej terapii.

Rehabilitacja Dzieci DYACO

C-EYE PRO

Cyber Oko to urządzenie wykorzystujące technologie śledzenia wzroku do diagnostyki, terapii i rehabilitacji.  Stosowane jest jako sposób aktywnej terapii funkcji poznawczych oraz alternatywnej komunikacji. Dzięki urządzeniu możemy prowadzić terapię widzenia, terapię pedagogiczną oraz poznawczą. C-eye pozwala ocenić m.in stan emocjonalny, wykonać test świadomości u pacjenta neurologicznego, daje możliwość komunikacji tekstowej, obrazkowej oraz aktywności rozrywkowej.

rehabilitacja dzieci w Donum Corde

BASEN

Donum Corde dysponuje własnym basenem gdzie realizowana jest indywidualna bądź grupowa terapia w wodzie. Rehabilitacja w basenie zmniejsza obciążenie stawów, budują siłę mięśni, pomagają zwiększyć zakres ruchu w stawach i zmniejszyć ewentualny obrzęk. Rehabilitacja w wodzie może poprawić postawę i stabilność ciała. Ten rodzaj rehabilitacji jest doskonałą opcją w przypadkach, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na korzystanie z innych form ćwiczeń i jest dobrym uzupełnieniem innych treningów.

BASEN do rehabilitacj

Nasza oferta skierowana jest głównie do małych i nieco większych pacjentów:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • po urazach czaszkowo-mózgowych
 • po dziecięcych udarach mózgu
 • po uszkodzeniach rdzenia kręgowego
 • z porażeniami nerwów obwodowych i splotów nerwowych
 • z zespołami genetycznymi
 • z przepukliną oponowo-rdzeniową
 • z zaburzeniami wieku rozwojowego
 • ze skoliozami i wadami postawy
 • z asymetriami
 • z kręczem szyi
 • z chorobami nerwowo-mięśniowymi
 • urodzonych przedwcześnie
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem)
 • z wodogłowiem

Metody terapeutyczne:

Doskonale wiemy jak istotne jest wieloaspektowe podejście do problemów pacjenta, które zapewniamy poprzez pełną współpracę zespołu terapeutycznego (fizjoterapeuów, psychologów, logopedów, lekarzy) z rodziną/opiekunami dziecka.

Aby zabezpieczyć w pełni potrzeby rehabilitacyjne naszych małych i większych pacjentów postawiliśmy również na sprawdzone metody terapeutyczne jakie stanowią m. in.:

Kinezjologia Rozwojowa Wg Vojty jest jedną z wiodących metod neurorehabilitacji – wykorzystywaną w terapii: niemowląt, dzieci, a także młodzieży i osób dorosłych. Została opracowana przez Vaclava Vojtę czeskiego lekarza neurologa. Opisał on zasady odruchowej lokomocji, które są podstawą dla diagnostyki i terapii wg jego metody. Wykorzystanie odruchowej lokomocji w terapii dzieci z uszkodzeniami w obrębie centralnego układu nerwowego może wpłynąć na „odblokowanie” dostępu (przynajmniej częściowo) do podstawowych wzorców ruchowych. W terapii metodą Vojty nie ćwiczymy funkcji motorycznych lecz poprzez aktywację chcemy uzyskać przez CUN dostęp do wzorców motorycznych. Tym właśnie metoda Vojty różni się od innych terapii neurorozwojowych.

NDT-Bobath dla dzieci (z ang. neuro-developmental treatment – terapia neuro-rozwojowa) – jak sama nazwa wskazuje to koncepcja terapeutyczna skierowana dla dzieci ze schorzeniami neurorozwojowymi. Pozwala na dokonanie kompleksowej oceny pacjenta w modelu zgodnym z podejściem ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia). Obejmuje zatem takie elementy jak: dialog z pacjentem i jego rodziną, aspekt uczestnictwa oraz aktywności, funkcji ciała i struktury w powiazaniu z ich wpływem na obecne oraz potencjalne możliwości funkcjonalne dziecka/nastolatka. Metoda ta ciągle ewoluuje opierając się na aktualnych zasadach naukowych dotyczących rozwoju, neuroplastyczności, kontroli motorycznej a także uczenia motorycznego. Celem jest osiągnięcie indywidualnie zdefiniowanego celu terapeutycznego określonego na górny pułap możliwości rozwojowych.

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp – założenia tej metody oparte są na fizjologicznym rozwoju dzieci w pierwszym roku życia oraz na rozwoju funkcjonalnym kończyny dolnej i stopy w wieku niemowlęcym. Zawiera w sobie elementy terapii manualnej. Metoda ta polega na przeprowadzeniu badania nieprawidłowego ustawienia stóp poprzez zastosowanie chwytów diagnostycznych oraz wczesnego leczenia tych wad poprzez zastosowanie chwytów mobilizujących, rozciągających i bandażowania funkcjonalnego stóp.

Rehabilitacja dzieci w środowisku wodnym – jedną z metody terapii w wodzie jest koncepcja Hallwick. Może być stosowana jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dzieci z zaburzeniami
neurologicznymi, jako forma nauki pływania. Ma korzystny wpływ na rozwój psychiczny, społeczny i fizyczny. Metoda Hallwick reguluje oddech, pozwala stabilizować tułów, ułatwia wzmacnianie mm. stabilizujących głowę. Ma na celu nauczyć wszystkich możliwości rotacji ciała w wodzie, wykorzystania siły wyporu oraz zatrzymania. Proces nauki przebiega powoli, bez pomocy wypornościowych. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, a dziecku zawsze towarzyszy instruktor/przeszkolony rodzic, który asekuruje i zapewnia bezpieczeństwo.

Zapraszamy do kontaktu – rehabilitacja dzieci

Formularz kontaktowy

  • Imię i nazwisko

  • E-mail

  • Nr telefonu

  • Treść wiadomości

  • captcha

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość z formularza kontaktowego na stronie donumcorde.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest DONUM CORDE CENTRUM REHABILITACJI I OPIEKI MEDYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Budach Głogowskich 835, adres email: biuro@donumcorde.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności ».

  Rehabilitacji dzieci w Donum Corde