Neurologopedia

Zakres usług: DZIECI, OSOBY NIELETNIE, DOROŚLI, STACJONRANIE, AMBULATORYJNIE

Diagnostyka neurologopedyczna

W tej formie usługi istnieje opcja diagnozy pacjenta w obszarze ustalenia wskazań terapeutycznych. Neurologopeda w oparciu o badanie i wymianę doświadczeń i wiedzy z pozostałym,
interdyscyplinarnym zespołem medycznym dba o to, aby diagnostyka Pacjenta w zakresie neurlogopedii była rozpoczęciem terapii i ukierunkowania jej na ćwiczenia: ortofoniczne, artykulacyjne, mowy biernej i czynnej, reedukacji odbioru i nadawania mowy, usprawniających aparat artykulacyjny, kształtujących i stymulujących rozwój mowy i myślenia, oddechowych: w tym ocena poziomu realizacji ewentualnej dekaniulacji w użytkowaniu rurki tracheostomijnej, fonacyjnych; logarytmicznych i słuchowych oraz usprawniających funkcje pokarmowe; w tym ocena dysfagii, ocena możliwości wypracowania odruchu połykania. Planowanie intensywności oraz zapotrzebowania na indywidualne terapie neurlogopedyczne, z oceną użycia nowoczesnej technologii związanej z ćwiczeniami w obszarze neurologopedii.

Neurologopedia
Neurologopeda Donum Corde

Opinia Neurlogopedyczna;

zaświadczenia i inne

Ta usługa ma na celu wykazanie oceny obecnego stanu zdrowia pacjenta w zakresie neurologopedii. Neurlogopeda prowadzący wykazuje opinie w formie pisemnej, określając indywidualne terapie, przedstawia możliwości u Pacjenta, cele do osiągniecia. Zwraca uwagę nad systematyczną pracą w danym obszarze działania oraz proponuje rozwiązania, dostoswane do wykazywanego problemu u Pacjenta, mając za zadanie jego niwelowanie oraz wykazuje możliwości związane z odbywaniem terapii.

Konsultacje neurologopedyczne – indywidualne terapie

Prowadzenie indywidualnych konsultacji, w zakresie terapii to planowanie terapii dla osób z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami układu pokarmowego, szczególnie w obrębie jamy ustnej, a także z zaburzeniami oddechowymi powstałymi w wyniku chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz chorób neurodegeneracyjnych. Dobranie odpowiednich technik, w stosunku do pacjenta jak i rozpoznanie jego potrzeb.

Realizacja przedstawionych celów podczas diagnostyki neurlogopedycznej lub rozszerzanie celów dotyczących osiągania zadowalających efektów.

Cyber Oko w terapii neurologopedycznej pacjenta

Cyber oko - neurologopedia

Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań również w postaci sprzętu dostępnego w ośrodku; na przykład C eye.
C eye II PRO inaczej Cyber oko jest to forma pracy z pacjentem, gdzie dostosowanie do potrzeb pacjenta poziomu odbywanej terapii, jest po stronie specjalisty- neurologopedy lub psychologa. Zaletą tej formy terapii, jest wykorzystanie maksymalne sprzętu, mianowicie Pacjent w stanie zaburzeń werbalnych ma możliwość za pomocą Cyber oka komunikacji ze światem zewnętrznym. Natomiast Pacjent z zachowaniem kontaktu werbalnego może ćwiczyć na podstawie Cyber oka w zakresie podtrzymania i rozwijania swoich utraconych funkcji. Takie technologiczne wsparcie daje szerokie spectrum działania łączącego się w indywidualnych konsultacjach psychologicznych oraz neurlogopedycznych.

Dedykowany obszar działania jest dla Pacjentów dorosłych i dzieci, z odpowiednim specjalistą.

Konsultacje neurologopedyczne Pacjenta ambulatoryjnego

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem, istnieje opcja skorzystania z opcji Gabinetu Neurologopedy dla Pacjentów ambulatoryjnych. Cykliczne spotkania z neurlogopedą umożliwiają Pacjentowi, który dojeżdża do placówki, odbywanie konsultacji neurlogopedycznych w warunkach dostoswanych do jego zapotrzebowania, a także umożliwia kontynuacje pracy nad występującym problemem, a rozpoznanie wstępne jest w podejmowaniu Pacjent może skorzystać z każdej formy terapii, również wykorzystując dostępną technologię także w formie ambulatoryjnej, a wymagane dokumenty będą dostępne dla niego po zawiadomieniu personelu o takiej potrzebie.

Zapraszamy do kontaktu:

Osoby zainteresowane rehabilitacją stacjonarną w Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej, zapraszamy do kontaktu.  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Donum Corde Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej
Budy Głogowskie 835 B
36-060 Głogów Małopolski

Centrum Rehabilitacji Stacjonarnej