Kamela Drabik Płonka

mgr Kamela Drabik-Płonka

Psycholog

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu oraz Pedagogiczne studia Kwalifikacyjne.

Zdobywała doświadczenie pracując głównie w Ośrodku Psychogeriatrycznym, Ośrodku Wsparcia Psychicznego, Przychodniach Medycyny Pracy. Posiada praktykę w pracy nad pacjentem geriatrycznym, pacjentami z problemami neurologicznymi, a także wymagającymi pomocy psychologicznej w związku z różnymi zaburzeniami m.in. lękowymi, depresyjnymi, współpracująca z lekarzem psychiatrą. Podczas diagnozy pacjentów opiera się m.in. na specjalistycznych narzędziach psychologicznych, co pozwala ocenić obecny stan funkcjonowania, postęp choroby i skuteczność stosowanego leczenia. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Prowadziła konsultacje, szkolenia oraz konferencje w zakresie Psychodietetyki, zajęcia w Szkole Rodzenia oraz na Uniwersytetach Trzeciego Wieku dotyczące głównie funkcjonowania procesów poznawczych i prowadzenia treningów usprawniających pamięć i koncentrację uwagi. Obecnie dodatkowo Wykładowca Uczelni Wyższej na kierunku Psychologia.

Powrót
Kamela Drabik Płonka