Justyna Podgórska Bednarz

Dr n. o zdr. Justyna Podgórska-Bednarz

Fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia oraz Uczelni Nauk Społecznych na następujących kierunkach studiów podyplomowych:  Spektrum autyzmu – diagnoza, terapiai edukacja, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adiunkt badawczo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Jako fizjoterapeutka zajmuję się pracą z dziećmi i młodzieżą z problemami neurologicznymi oraz zaburzeniami neurorozwojowymi. W praktyce klinicznej kieruje się zasadami płynącymi z EBP (fizjoterapii opartej na dowodach naukowych), jednak główny jej kierunek wyznacza współpraca pacjent-rodzic(opiekun)-terapeuta. Droga do osiągnięcia celu w postaci optymalnych efektów terapii bywa trudna, ale nagrodą jest dla mnie bycie członkiem drużyny i możliwość obserwacji postępów. Prywatnie jedyny damski przedstawiciel naszej bardzo kreatywnej rodziny, która uwielbia podróżować i jeździć na rowerach.”

Justyna Podgórska Bednarz

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia
 • Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia
 • NDT-Bobath dla dzieci (EBTA)
 • Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7)
 • Kurs terapii behawioralnej zachowań niepożądanych, celowego łamania norm, zachowań opozycyjnych i buntowniczych
 • Instruktorski kurs masaż wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala (VSD)
 • Terapia ręki stopień I
 • Terapia ręki stopień II
 • BOSCC – Brief Observation of Social Communication Change
 • Trening umiejętności społecznych
 • ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised)
 • Wykorzystanie zastępczej informacji zwrotnej tzw. biofeedback’u EMG w reedukacji funkcjonalnej
 • Kinesiology Taping Basic Course
 • Diagnostyka i współczesne metody leczenia dzieci z mózgowym porażeniem,
 • Szkolenie z zakresu „Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień
 • Metoda Weroniki Sherborne II stopień
 • Kurs Terapii Tkanek Miękkich – Trigger points Wilson Concept I stopnia
 • Kurs Terapii Tkanek Miękkich – Trigger points Wilson Concept II stopnia
 • Szkolenie od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej, Rozpowszechnianie Modelu Zintegrowanego Wsparcia dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin opartego na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
 • Kurs Teoretyczne i Metodyczne podstawy do pracy z dzieckiem z ADHD
 • Szkolenie Terapia Behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD
 • Metoda Dobrego Startu I
 • Metoda Dobrego Startu II
 • Kurs specjalistyczny języka angielskiego – słownictwo medyczne
 • Metoda terapii Biofeedback
Powrót