Justyna Brożnowicz

dr n o zdr. Justyna Brożonowicz


Fizjoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia.

Adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Zajmuje się pracą z osobami starszymi, terapią pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu oraz
z zaburzeniami neurologicznymi. W procesie fizjoterapii staram się w sposób kompleksowy łączyć elementy terapii tkanek miękkich oraz terapii funkcjonalnej celem osiągnięcia oczekiwanych przez pacjenta rezultatów. Przywiązuję również dużą wagę do nawiązywania pozytywnej relacji z pacjentem, gdyż uważam, że jest to jeden z kluczy do efektywności terapii. Świadoma konieczności ciągłego rozwoju, systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych.”

Justyna Brożnowicz

Kursy i szkolenia:

 • PNF – poziom podstawowy
 • Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu
 • Fizjoterapia w geriatrii z elementami nowoczesnych metod terapii
 • „Aktywny senior” – prowadzenie zajęć z osobami starszymi z wykorzystaniem ćwiczeń wzmacniających i treningu funkcjonalnego
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich: mięśniowo – powięziowe rozluźnianie
 • Terapia punktów spustowych
 • Kinesiology Taping – poziom podstawowy
 • Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego – warsztaty
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Terapia Manualna
 • Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS (Transcranial Direct Current Stimulation) w zastosowaniach klinicznych
 • Kurs INDIBA® Activ Therapy – Level 1
Powrót