PROFESJONALNA, KOMPLEKSOWA TERAPIA

Rehabilitacja osób z chorobami neurologicznymi

Schorzenia neurologiczne i urazy czaszkowo-mózgowe stawiają często pacjenta i jego otoczenie przed nowymi wyzwaniami. W neurorehabilitacji stacjonarnej oferujemy kompleksowe podejście do usprawniania, niezależnie od etapu rehabilitacji.
Postępowanie jest indywidualnie dopasowane do potrzeb pacjenta i nastawione na osiągnięcie ważnych dla niego celów terapeutycznych. W ścisłej współpracy wielospecjalistycznego zespołu medycznego staramy się zmaksymalizować dostępny potencjał, kładąc nacisk na wczesne rozpoczęcie usprawniania, kompleksowe podejście do pacjenta oraz jego dobre samopoczucie.

Głównym celem rehabilitacji neurologicznej w naszym ośrodku jest osiągnięcie przez pacjenta możliwie najwyższego poziomu samodzielności oraz przyspieszenie jego powrotu do życia rodzinnego i pracy.

Dom seniora pokók jednoosobowy

Nasza filozofia

Centrum Rehabilitacji Donum Corde prezentuje podejście interdyscyplinarne – nasza oferta polega na ścisłej współpracy zespołu medycznego: lekarza, fizjoterapeutów, pielęgniarek, ergoterapeutów, logopedów, neuropsychologów, techników ortopedycznych, a także pracowników socjalnych. Dzięki wszechstronnemu podejściu możliwe jest osiągnięcie maksymalnych efektów procesu usprawniania, a także ułatwienie procesu zarządzania rehabilitacją.

REHABILITACJA SKIEROWANA JEST DO PACJENTÓW:

 • po udarach mózgu

 • po urazach czaszkowo-mózgowych

 • ze stwardnieniem rozsianym

 • z Chorobą Parkinsona

 • z innymi chorobami neurologicznymi

CZY WIESZ, ŻE . . .

Choroby neurologiczne

Udar mózgu – jest to stan związany z nagłym zaburzeniem czynności mózgu w wyniku krwotoku lub z niedokrwieniem. Głównym objawem udaru w większości przypadków jest porażenie połowicze jednej strony ciała. Pacjenci dotknięci udarem w dużej części stają się całkowicie lub częściowo zależni od pomocy innych osób, nie potrafią samodzielnie zmienić pozycji, usiąść, wstać ani chodzić, a także ubierać się korzystać z toalety i wykonywać wielu czynności dnia codziennego. Bardzo ważnym elementem w procesie leczenia udaru mózgu jest intensywna neurorehablitacja. Wspiera ona Pacjenta w powrocie do całkowitej lub częściowej sprawności. Dzięki terapiom indywidualnym, wykorzystaniu najnowocześniejszych robotów rehabilitacyjnych oraz zabiegom fizykalnym możemy osiągać duże postępy w funkcjonowaniu Pacjenta.

Uraz czaszkowo-mózgowy – to uszkodzenie mózgu w wyniku urazu mechanicznego. Stan ten jest przyczyną wielu objawów neurologicznych, takich jak: niedowłady kończyn, spastyczność, afazja, padaczka.

Bardzo ważnym elementem w procesie leczenia stanu po urazie czaszkowo-mózgowym jest intensywna neurorehablitacja. Wspiera ona Pacjenta w powrocie do całkowitej lub częściowej sprawności. Dzięki terapiom indywidualnym, wykorzystaniu najnowocześniejszych robotów rehabilitacyjnych oraz zabiegom fizykalnym możemy osiągać duże postępy w funkcjonowaniu Pacjenta.

Stwardnienie rozsiane (SM) – jest to stale postępująca choroba układu nerwowego, charakteryzująca się brakiem lub uszkodzeniem włókien mielinowych neuronów. Powoduje to nieprawidłowe bądź utrudnione przewodzenie impulsów nerwowych. Jest chorobą autoimmunologiczną, czyli – uogólniając – neurony chorego są atakowane przez własny układ odpornościowy. Pierwsze objawy SM pojawiają się głównie u ludzi młodych (20 – 40 r.ż.) i charakteryzują się m.in: niedowładem kończyn, zaburzeniami widzenia, zaburzeniami czucia, zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.

Bardzo ważnym elementem w procesie leczenia stwardnienia rozsianego jest intensywna neurorehablitacja. Wspiera ona Pacjenta w powrocie do całkowitej lub częściowej sprawności. Dzięki terapiom indywidualnym, wykorzystaniu najnowocześniejszych robotów rehabilitacyjnych oraz zabiegom fizykalnym możemy osiągać duże postępy w funkcjonowaniu Pacjenta.

Choroba Parkinsona – przyczyną jest obumieranie komórek nerwowych w mózgu. Neurony te w prawidłowych warunkach wydzielają dopaminę, przekaźnik chemiczny odpowiedzialny za transmisję sygnałów pomiędzy częściami mózgu, które odpowiadają za pracę mięśni zależnych od naszej woli. Objawy choroby Parkinsona pojawiają się i narastają powoli. Na początku choroby pojawia się spowolnienie ruchowe, niezgrabność w ruchach, oraz zaburzenia pisma. Spowolnieniu ulegają procesy psychiczne. Po pewnym czasie pojawiają się zaburzenia równowagi i trudności z wykonywaniem prostych czynności jak wstawanie z krzesła czy z łóżka. Bardzo charakterystyczną cechą choroby jest objaw ,,frozen” czyli zamrożenia – trudności w zapoczątkowaniu i zakończeniu ruchu.

Bardzo ważnym elementem w procesie leczenia choroby Parkinsona jest intensywna neurorehablitacja. Wspiera ona Pacjenta w powrocie do całkowitej lub częściowej sprawności. Dzięki terapiom indywidualnym, wykorzystaniu najnowocześniejszych robotów rehabilitacyjnych oraz zabiegom fizykalnym możemy osiągać duże postępy w funkcjonowaniu Pacjenta.

MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ, PRZYJAZNE WARUNKI

Człowiek w centrum uwagi

 • Wykwalifikowany zespół specjalistów
 • Komfortowe zakwaterowanie

 • Bogate wyposażenie
 • Nowoczesne technologie
 • Pełne wyżywienie
 • Dostęp do strefy basenowej
 • Indywidualne podejście do pacjenta
 • Całodobowa opieka
 • Atrakcyjna lokalizacja

Haben sie eine Frage? Rufen Sie uns an:

(+48) 517 226 993

oder schreiben Sie mit dem unten stehenden Formular. Wir werden so schnell wie möglich antworten.

Vielen Dank, dass Sie uns eine Nachricht gesendet haben. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Ihre Nachricht wurde nicht gesendet. Versuchen Sie es später noch einmal.

Wierzymy w to, że każdy potrzebuje indywidualnego podejścia. Dla nas pacjent jest gościem, do którego podchodzimy z sercem.