KOMPLEKSOWE USPRAWNIANIE

Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego

Uraz rdzenia kręgowego stawia często pacjenta i jego otoczenie przed nowymi wyzwaniami. W zależności od poziomu uszkodzenia, pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia ze strony układu nerwowo-mięśniowego, wśród których bardzo często występuje pogorszenie funkcji chodu, związanej z zaburzeniami siły mięśniowej oraz czucia w okolicy kończyn dolnych.

W neurorehabilitacji stacjonarnej oferujemy kompleksowe podejście do usprawniania, kładąc nacisk na jak najwcześniejsze rozpoczęcie procesu rehabilitacji. Postępowanie jest indywidualnie dopasowane do potrzeb pacjenta i nastawione na osiągnięcie ważnych dla niego celów terapeutycznych. W ścisłej współpracy wielospecjalistycznego zespołu medycznego staramy się zmaksymalizować dostępny potencjał, kładąc nacisk na wczesne rozpoczęcie usprawniania, kompleksowe podejście do pacjenta oraz jego dobre samopoczucie.

 

Głównym celem rehabilitacji neurologicznej w naszym ośrodku jest osiągnięcie przez pacjenta możliwie najwyższego poziomu samodzielności oraz przyspieszenie jego powrotu do życia rodzinnego i pracy.

Dom seniora pokók jednoosobowy

Nasza filozofia

Centrum Rehabilitacji Donum Corde prezentuje podejście interdyscyplinarne – nasza oferta polega na ścisłej współpracy zespołu medycznego: lekarza, fizjoterapeutów, pielęgniarek, ergoterapeutów, logopedów, neuropsychologów, techników ortopedycznych, a także pracowników socjalnych. Dzięki wszechstronnemu podejściu możliwe jest osiągnięcie maksymalnych efektów procesu usprawniania, a także ułatwienie procesu zarządzania rehabilitacją.

CZY WIESZ, ŻE . . .

Uraz rdzenia kręgowego

Uraz rdzenia kręgowego jest to stan, w wyniku którego dochodzi do zaburzenia funkcji rdzenia kręgowego. Zaburzenia te mogą być częściowe lub całkowite, trwałe lub nietrwałe. Objawy zależą od poziomu uszkodzenia rdzenia. Urazom tym ulegają najczęściej młodzi sprawni, aktywni ludzie, którzy z dnia na dzień stają się zależni od pomocy innych. W większości przypadków wózek staje się nieodłącznym elementem życia Pacjenta. Celem intensywnej neurorehabilitacji jest nauka samodzielności i powrót Pacjenta do społeczeństwa.

Dzięki indywidualnej fizjoterapii, terapii z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych oraz zabiegom fizykalnym Pacjent uczy się samodzielnie korzystać z wózka, wykonywać czynności dnia codziennego, poznaje techniki ułatwiające życie wózkowicza, korzysta również ze wszystkich pozytywnych aspektów pionizacji dynamicznej i statycznej, a dzięki terapii chodem jego ciało jest utrzymywane w dobrej kondycji, aby on sam mógł kiedyś skorzystać z przyszłych osiągnięć medycyny.

Haben sie eine Frage? Rufen Sie uns an:

(+48) 517 226 993

oder schreiben Sie mit dem unten stehenden Formular. Wir werden so schnell wie möglich antworten.

Vielen Dank, dass Sie uns eine Nachricht gesendet haben. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Ihre Nachricht wurde nicht gesendet. Versuchen Sie es später noch einmal.

Dbamy o to, by nasi pacjenci mogli skoncentrować się na odzyskiwaniu sprawności ruchowej w poczuciu opieki, ciepła, radości i profesjonalizmu.