PIERWSZY NA PODKARPACIU

Egzoszkielet Ekso NR

Dostępny w naszym Centrum Rehabilitacji egzoszkielet medyczny Ekso NR jest przenośnym bionicznym szkieletem, stosowanym do terapii chodu oraz odtwarzania utraconych funkcji nerwowo-mięśniowych u pacjentów z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych.

Dom seniora pokók jednoosobowy
Dom seniora pokók jednoosobowy

Egzoszkielet dedykowany jest pacjentom z całkowitym lub częściowym urazem rdzenia kręgowego, po udarze mózgu, przebytym urazie czaszkowo-mózgowym, ze stwardnieniem rozsianym lub z innymi chorobami neurologicznymi charakteryzującymi się problemami z mobilnością.

TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI

Zalety egzoszkieletu Ekso NR

 • Wymierne efekty
 • Naturalny chód z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami

 • Błyskawiczna modyfikacji wzorca chodu w trakcie pracy z pacjentem

 • Regulowana konstrukcja umożliwiająca dopasowanie do różnych pacjentów w czasie krótszym niż 5 minut

 • Naturalnie intuicyjny

 • Sztywna i samonośna konstrukcja umożliwiająca pracę nawet z pacjentami z wysokim urazem rdzenia kręgowego

 • Różne tryby umożliwiające wszechstronne zastosowanie
 • Dostosowanie wspomagania robota do deficytów pacjenta

 • Najlepiej przebadany naukowo egzoszkielet na rynku

 • Chód bez wspomagania, z konstrukcją służącą głównie do stabilizacji pacjent

 • Trening równowagi, przysiady, wykroki, kroki w miejscu itp.

 • Stabilny staw skokowy z zaawansowanymi technologicznie czujnikami
  w podeszwach

NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY

Poznaj inne nasze urządzenia

W terapii narządu ruchu stosujemy najnowocześniejsze urządzenia robotyczne, które skracają czas usprawniania i znacząco podnoszą jego efektywność.