DONUM CORDE

Centrum Rehabilitacji

Stworzony przez nas ośrodek łączy pod wspólną marką Donum Corde trzy podmioty o różnej specjalizacji. Oprócz Domu Seniora i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzimy także nowoczesne, bogato wyposażone Centrum Rehabilitacji, dysponujące zespołem wysoko wykwalifikowanych lekarzy i fizjoterapeutów oraz najnowocześniejszą w Polsce południowo-wschodniej bazą zrobotyzowanych urządzeń rehabilitacyjnych.

Dbamy o to, aby przywracanie sprawności ruchowej pacjentów odbywało się efektywnie, w zgodzie z najnowszymi standardami, w pięknym otoczeniu i komfortowych warunkach.