DONUM CORDE

Centrum Rehabilitacji

Centrum Rehabilitacji Donum Corde jest podmiotem leczniczym świadczącym profesjonalne usługi z zakresu rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego, a także neurologicznej, ortopedycznej oraz geriatrycznej. Prowadzimy kompleksową działalność ukierunkowaną na efektywne usprawnienie, poprawę jakości życia oraz samopoczucia pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. Umożliwiamy realizację procesu usprawniania w warunkach stacjonarnych – z zakwaterowaniem, opieką pielęgniarską i wyżywieniem.

Jesteśmy najnowocześniejszym w Polsce południowo-wschodniej ośrodkiem rehabilitacyjnym, wyposażonym w technologie wspierające proces powrotu do zdrowia. Dysponujemy takimi urządzeniami, jak egzoszkielet, stacjonarny robot do reedukacji chodu, urządzenie do terapii zogniskowaną wibracją, urządzenia usprawniające rehabilitację kończyn górnych, a także stół pionizacyjny z funkcją kroczenia.

Nasze Centrum Rehabilitacji znajduje się 19 km od Rzeszowa i otoczone jest chronionymi obszarami Natura 2000, co umożliwia pełną regenerację w sprzyjających warunkach. Dodatkową zaletą jest możliwość korzystania z rehabilitacji w wodzie.