Kierownik Fizjoterapii w DONUM CORDE

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Fizjoterapia. Specjalista w Dziedzinie Fizjoterapii. Adiunkt badawczo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

„Zajmuję się pracą z pacjentem z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz osobami starszymi. Swoją praktykę kliniczną w zawodzie fizjoterapeuty opieram na doświadczeniu zdobytym w placówkach ochrony zdrowia, jednostkach badawczych, dowodach naukowych, a także preferencjach pacjenta i jego motywacji. Stawiam na interdyscyplinarne podejście do rehabilitacji. Interesuje się poszukiwaniem nowych metod usprawniania, poszerzając swoją wiedzę podczas szkoleń podyplomowych, konferencji naukowych oraz sympozjów. Prywatnie pasjonatka sportów zimowych, wycieczek górskich oraz biegania amatorskiego.”

Agnieszka-Wisniowska-Szurlej--400x400

Kursy i szkolenia:

 • EEG Biofeedback – I stopień
 • EEG Biofeedback w praktyce klinicznej
 • EEG Biofeedback II stopnia
 • QEEG w planowaniu neurofeedbacku
 • Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS w zastosowaniach klinicznych
 • Badanie i terapia dorosłych pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi wg koncepcji Bobath
 • PNF – podstawowy
 • Postępowaniekliniczne w ocenie i terapii kończynydolnej pacjentów po udarze
 • Fizjoterapia funkcjonalna dorosłych chorych z ogniskowym uszkodzeniem mózgu
 • Zastosowania nowoczesnych metod kształcenia podczas nauki terapii skroniowo-żuchwowych
 • INDIBA ActivTherapy – Level 1
 • Terapia Manualna
 • OMT Kaltenborn OWS – Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber
 • OMT Kaltenborn UWS – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowegokręgosłupa i miednicy
 • OMT Kaltenborn OEX – Badanie i leczenie kończynygórnej
 • OMT Kaltenborn UEX – Badanie i leczenie kończyny dolnej
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia
 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego
 • Podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii
 • Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży
 • Screening medyczny w fizjoterapii
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
 • Metoda Ruchu Rozwijającegobazującego na pracy Weroniki Sherborne, I stopień
 • Korekcja wad postawy z zastosowaniem przyborówThera-Band
 • Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band
Powrót